– Har startet å å øke på med folk som ber om støtte til å klare å betale sine faste forpliktelser

Mens noen av vesterålskommunene i disse tider merker økt etterspørsel etter sosialhjelp, merker andre lite.

Hittil har ikke NAV-kontorene i Vesterålen hatt den største pågangen av søkere til sosialstønad, men alle NAV-lederne tror at det vil komme en stor økning fremover.   Foto: Arkivfoto.

Pluss

– Vi har ikke merket noe mer pågang enn vanlig. Vi har kontakt og dialog med folk, og det ser ut til at det går fint, sier Eirin Fjellvang, NAV-leder i Andøy.