Setter i gang med planarbeidet utvidelse av Holmen industriområde:

– Vi må være proaktive og legge til rette for næringsliv og industriområder

Formannskapet i Sortland vedtok tirsdag oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for utvidelse av Holmen industriområde i Sortland.

Freddie Andersen, formannskap- og kommunestyrerepresentant for Frp i Sortland.   Foto: Marius Birkeland

Pluss

Som VOL har omtalt tidligere, ønsker Sortland kommune å tilrettelegge for utvidelse av industriområdet i Holmen med 35 mål. Dette for å tilrettelegge for næringsområde med fokus på blant annet maritime aktiviteter.