Deltidsansatte i helsevesenet fortviler over praksisen til Sortland kommune

Ansatte i helsevesenet med mindre stillinger, opplever at andre kommuneansatte får vaktene de kunne hatt.

– Jeg har ikke oppskriften, men jeg etterlyser mer engasjement og handlekraft fra politikerne våre i denne saken, både lokalt og sentralt. Det er ingen tvil om at alle de små stillingene er en del av problemet, sier hovedtillitsvalgt Hanne Næss i Fagforbundet på Sortland.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

– De faller mellom to stoler, også hos NAV

Hovedtillitsvalgt Hanne Næss i Fagforbundet
Pluss

Fagforbundet har 950 medlemmer i Sortland. 480 av disse jobber i Sortland kommune. Vel 300 av disse er ansatt i helsevesenet. Mange av dem i svært lave stillingsprosenter. Når korona-pandemien slo inn, tørket antall ekstravakter inn, og mange av dem har havnet i en svært vanskelig økonomisk situasjon.