Hadsel får ikke penger til å utjevne forskjeller

Hadsel kommune søkte tidligere i år om deltakelse i et pilotprosjekt med betalt fritidskort for barn og unge, for å bedre oppvekstforholdene til barn som bor i lavlønnsfamilier. Men staten avslo søknaden.

viktig helsetiltak: Aina Nilsen (Sp) pekte på fritidstilbud som et viktig forebyggende helsearbeid, da formannskapet i Hadsel vedtok å søke på frikortkortningen. Totalt 193 kommuner søkte, og 12 fikk. 

Pluss

Hadsel kommune er midt i arbeidet med å lage en tiltaksplan for å bedre folkehelsen, etter at tall fra Ungdata og folkehelseinstituttet viser at det står dårligere til i Hadsel enn i landet for øvrig hva folkehelsen angår. Flere barn bor i såkalte lavinntektshusholdninger og prosentandelen ungdomsskoleelever som er med i idrettslag eller fritidsorganisasjon er lavere enn landsgjennomsnittet.