Seks organisasjoner erklærer mistillit til Grete Ellingsen

Ex-politiker Grete Ellingsen har, som styreleder i Nordnorsk Kunstmuseum, fått en svært opphetet sak å forholde seg til.

Grete Ellingsen blir møtt med krav om avgang. Seks kunstnerorganisasjoner står bak kravet. 

Pluss

Unge Kunstneres Samfund (UKS), Nord-Norske Bildende kunstnere (NNBK), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) og Samisk kunstnerforbund (SDS) ber Ellingsen om å fratre sitt verv som styreleder ved Nordnorsk Kunstmuseum.