Ville utsette vedtak om kameraovervåkning, ble nedstemt

Kommunestyret i Sortland behandlet torsdag hvorvidt det skal monteres overvåkingskamera på noen av de kommunale byggene. Christoffer Ellingsen (R) mente regelverket ikke var på plass og ville utsette forslaget.

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland.   Foto: Arkiv/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Ellingsen og Rødt fremmet et utsettelseforslag på bakgrunn av at han ønsket at kommunale retningslinjer for overvåkning og personvernet skulle være på plass før det ble satt opp kamera.