Bølgesimuleringer avdekket overraskende kostnadssprekk for Andøya Spaceport

Bølgesimuleringer som er gjennomført i forbindelse med planene om byggingen av Andøya Spaceport, har avdekket omfattende konstruksjonskrav for utskytingsområdet for raketter i sjøen utenfor Andøya. Det må derfor prøvebores både i sjøen og på landsiden.

Denne illustrasjonen fra Børvågen på Andøya må trolig tegnes om etter at bølgesimuleringer avdekker overraskende kostnadssprekk for industriområdet i sjø, der utskytingsbasen til Andøya Spaceport planlegges bygget.  Foto: Norconsult

Pluss

Dette går fram av rapporten til Andøya Space Center, for andre halvår 2019. Der går det fram at Andøya Space Center gjennom et teknisk forprosjekt har fått utført bølgesimuleringer knyttet til den tekniske byggingen av spaceportens industriområde i sjøen i Børvågen sør for Nordmela på Andøya.