Fylkesmannen fraråder Sortland å tillate oppdrett i Godfjorden

Fylkesmannen i Nordland fraråder Sortland kommune å gi Eidsfjord Sjøfarm AS dispensasjon for etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord.

Det er massiv motstand mot at Eidsfjord Sjøfarm skal få lov til å etablere seg i Godfjorden. Dette er lokaliteten Gapøya. 

Pluss

Det kommer frem i Fylkesmannens uttalelse til oppdrettsselskapets dispensasjonssøknad. Fylkesmannen i Nordland føyer seg dermed inn i en lang rekke av myndigheter, lag, foreninger, aktører og privatpersoner som er mot oppdrett i Godfjorden.