7,5 millioner minus allerede i mars

Etter tre måneder i 2020 viser økonomirapporten som legges fram for de folkevalgte at det går mot minus for Hadsel kommune. Allerede nå viser det et merforbruk på rundt 7,5 millioner kroner.

Millionminus: Kommunens tre største sektorer ligger an til to millioner kroner hver i budsjettoverskridelse. 

Pluss

Ifølge økonomirapporten, som skal behandles i formannskapets førstkommende møte, er det først og fremst mindre inntekt på eiendomsskatt, i kombinasjon med avvik på lønn og merforbruk på drift. Spesielt oppvekst, helse- og omsorg og teknisk sektor har hatt budsjettmessige avvik fra budsjettet.