Koronakrisen i tingretten:

– Vi har tapt fire ukers arbeid

Sorenskriver Hans Edvard Roll i Vesterålen tingrett lover normale forhold fra mai, men konstaterer at konsekvensen av koronakrisen er at tingretten har tapt cirka fire ukers arbeid.

Sorenskriver Hans Edvard Roll og Vesterålen tingrett har tapt cirka én måneds arbeid på grunn av koronakrisen. 

Pluss

– Vesterålen tingrett har som følge av koronaviruset utsatt berammede rettsmøter i mars og april for seks meddommersaker, fire tvistesaker og fire enedommersaker.