– Behov for åpning av Skagen lufthavn

Flyplassalliansen ser med stor bekymring på konsekvensene av en langvarig stengning av de 9 kortbanelufthavnene i Norge. Skagen på Stokmarknes er en av disse.

Avinor har stengt ned Skagen og varslet at det også i juni og juli vil bli få avganger. Nå tar Flyplassalliansen til orde for en åpning av Skagen.  Foto: SILJE NILSEN

Pluss

Flyplassalliansen er en politisk interesseorganisasjon som har som formål å sikre gode vilkår for samfunns- og næringsutvikling i hele landet. Flyplassalliansen skal jobbe for et godt flytilbud med nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet. Flyplassalliansen skal videre være et naturlig kontaktpunkt og en viktig høringsinstans mellom distrikts-Norge, ansvarlige myndigheter, flyselskapene og Avinor. Flyplassalliansen består av kommuner som har lufthavner.