Rapporten fra Statens havarikommisjon er klar:

– Tidligere var det sorg, nå er det sinnet som kommer fram

– Jeg har lest den nye rapporten fra Statens Havarikommisjon for Transport nøye. Min umiddelbare reaksjon er slik; tidligere var det sorg som kom fram hos meg, men nå er det sinne.

I slutten av februar tok samferdselsminister Knut Arild Hareide tok imot Ramona Lind i departementet i Oslo. Onsdag kom rapporten til Statens Havarikommisjon for Transport, som bekrefter mange av hennes funn etter sønnens død.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss