Krever flere redegjørelser og utredninger for SE-gruppens planer i Vestmarka

I mars kom Fylkesmannen i Nordland med innsigelse mot reguleringsplanforslaget for Vestmarka næringsområde sør, der SE-gruppen vil etablere elementfabrikk. Fylkesmannen har nå kommet med en kravliste som kan føre til at innsigelsen blir trukket tilbake.

Det er mulig at administrasjonen i Sortland kommune kommer til å anbefale at skjæringspunktet til tomten burde reduseres noe. Dette for å blant annet imøtegå skepsisen til tomtearbeidets varighet og omfang.  Foto: Skjermdump fra Norconsults papirer

Pluss

Bakgrunnen for denne listen med krav er et møte mellom Fylkesmannen og Sortland kommune holdt tidligere i april. Her ble innsigelsen drøftet for å få nødvendige avklaringer for eventuelle tilleggsutredninger Fylkesmannen krever for å trekke innsigelsen.