Stiller spørsmål ved Gregersens fullmakter i forbindelse med en utbetaling på over 800.000 kroner

Foran neste ukes formannskapsmøte i Sortland, stiller Rødt grunngitt spørsmål ved kommunedirektørens fullmakter i økonomiske saker.

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Christoffer Ellingsen, gruppeleder for Rødt Sortland, skriver at partiet er kjent med at delegasjonsreglementet gir noen rammer for fullmakter til blant andre kommunedirektøren i økonomiske saker. Han viser til at det nylig har vært tre saker knyttet til disse rammene, til politisk behandling.