Sea Safari Andenes satser på hvalforskning

Sea Safari Andenes AS har søkt midler fra omstillingsselskapet Samskap til forprosjektet «Hvalforsk: Andøy», som igjen har som hovedmål å forsvare Andøys tittel som verdens fremste hvaldestinasjon.

Mange kommer til Andøy for å se sporløft av denne typen. 

Pluss

7. mai skal Samskap behandle søknad fra Sea Safari Andenes AS som ønsker å etablere et forskningsprosjekt og sikre Andøys unike posisjon som internasjonal hvaldestinasjon.