Fylkesmannen i Nordland:

Ønsker «svindyr» jordkabel til Andmyran vindpark

Fylkesmannen i Nordland ber i en uttalelse til NVE om at Andøy Energiverk Nett AS bør velge den dyreste løsningen når det skal bygges ny kraftlinje til Andmyran vindpark. Det kan bli svindyrt, mener energiverkets direktør.

Dersom Andmyran vindpark bygges, vil det være behov for oppgradering av kraftlinjene på Andøya. Fylkesmannen i Nordland ønsker jordkabel, men det kan bli svært kostbart.  Foto: Andmyran vindpark, illustrasjon.

Pluss

– Det vi har spilt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en faglig oppfordring til å gjennomføre avbøtende tiltak når ny kraftlinje skal bygges til Andøya vindpark, sier seniorrådgiver Ole Christian Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland i en kommentar til Vol. Han opplyser at Fylkesmannen bevisst har unnlatt å komme med en direkte innsigelse i sin høringsuttalelse til NVE, fordi det er NVE som konsesjonsgiver som må komme med krav til energiselskapet.