Fiskeridirektoratet fraråder at det gis dispensasjon til Eidsfjord Sjøfarm:

– Det beste vil være å se på søknadene som et innspill til den pågående planprosessen

Fiskeridirektoratet føyer seg inn i rekken av instanser, kommuner og lag og foreninger som fraråder at Eidsfjord Sjøfarm får dispensasjon for å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord. De mener søknaden bør ses på som et innspill til den interregionale kystsoneplanen.

Lokalitet "Gapøya" vil ligge på vestsiden av Gapøya, som ifølge Fiskeridirektoratet er innsigsleia for både sild og annen fisk.  Foto: Skjermbilde fra sjøkart

Pluss

– Fiskeridirektoratet region Nord fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt for etablering av to akvakulturanlegg på vestsiden av Gapøya i Sortland kommune i Nordland, skriver direktoratet i et brev til Sortland kommune.