Verner om truet art:

Har fått støtte til å jakte denne lystmorderen i Øksnes

Fangstmannen Tommy Jenssen fra Alsvåg i Øksnes har fått tildelt 10.000 kroner til minkfeller som han bruker for å verne om bestanden av svarthalespove i kommunen.

Minken er en uønsket art i norsk natur, og nå skal minkfeller settes ut i Øksnes for å verne om den truede svarthalespoven.  Foto: Bjørnar Hansen

Pluss

Det er Fylkesmannen i Nordland som har bevilget pengene, ut fra bestemmelsene om tilskudd regulert i forskriften om tilskudd til tiltak for truede arter. Ordninga har som mål å bidra til å ta vare på prioriterte arter etter naturmangfoldloven. Svarthalespove er en prioritert art, ifølge fylkesmannen.