Andenes vel tar saken:

Et skritt nærmere kyststi på Andenes

Andenes vel har søkt Andøy kommune om tillatelse til å komme i gang med etablering av kyststi på Andenes.
Pluss

– Vi ønsker å starte et forprosjekt for å avklare om vi har lov til å gjøre dette. Det skal utarbeides forslag til aktiviteter langs stien, utredes hvor den kan gå. Nå håper vi å være i gang fra andre uke av juni, sier leder i Andenes vel, Gunnar Michaelsen til Vol.

Han opplyser at området de ønske å anlegge kyststi også er statlig vernet friluftsområde.

– Det er tidligere sagt at dette innebærer restriksjoner, men gjennom arbeidet vårt skal vi nå vurdere hva vi kan gjøre og hva vi ikke kan gjøre, sier han, og legger til at det ofte er mulig å tilrettelegge for ferdsel i statlig vernet friluftsområder. Det er snakk om å legge til rette for bevegelseshemmede. Han mener tiltaket vil være supert for folkehelsa.

Søknaden om å etablere kyststi på Andenes er nå sendt videre fra Andøy kommune, til Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Det blir spennende å høre hva som kommer fra den siden.

I søknaden fra Andenes vel opplyser de at saken har vært diskutert internt i velet i cirka tre år allerede. Et forprosjekt har allerede fått penger fra Samskap.

Slik ser Andenes vel for seg at kyststian skal gå, fra fyret til Toften.  Foto: Andenes vel, illustrasjon.

Bru i impregnerte materialer, steinklopping, gapahuk og grillplass er noen av ingrediensene i planene til velet. Andenes vel har bedt kommunen behandle to deler av søknaden, godkjenning av hvor stien skal gå og godkjenning av tiltakene de ønsker å etablere langs kyststien.

Flott natur

Blant informasjonen som følger søknaden heter det blant annet at; Andenes som det Nordligst punktet i Nordland fylke har mye flott natur å by på i nærområdet, både for fastboende og tilreisende turister. Ved å tilrettelegge for en kyst-sti håper de å oppnå at flere bruker den spektakulære og nære naturen. Andenes vel tror at dette tiltaket vil ha et stort folkehelsepotensiale.

Det planlegges å lage en forbindelse over til Prestholmen, som da kan bli en del av prosjektet. De ønsker små bruer mellom holmene, hvor det er aktuelt med gapahuk og grillplass. Et sted avsatt for nordlysobservasjoner er også med i planen.

Positiv til stiene

Byggesaksbehandler Andreas Thanke i Andøy kommune sier i en fersk høringsutsending at kommunen er positiv til plassering av stiene, opprusting av stiene og tiltakene.

– Vi mener at kyststien blir et fint tilbud til lokal befolkning så vel som stadig økende turisme vi opplever i Vesterålen og på Andøya, sier han. Han legger til at saken må sendes på høring fordi deler av tiltakene ligger innenfor de statlig sikra friluftsområdene på Andenes.