Andøya Spaceport trenger 1,3 milliarder kroner:

Forsvarsdepartementet bekrefter: – Stor strategisk betydning i krise, krig og fred

– Rask tilgang til oppskytningskapasitet for å erstatte eller forsterke viktige militære eller samfunnskritiske satellittbaserte tjenester kan være av stor strategisk betydning i krise, krig og fred.
Pluss

Det svarer Forsvarsdepartementet på et spørsmål fra Stortingets næringskomité i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nummer 10 (2019 – 2020); Høytflyvende satellitter – jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet, som næringskomiteen for tiden behandler.