Norsk Dronesenter på Andøya:

Planlegger for dronekapasitet også utenfor Norge og Norden

Norsk Dronesenter på Andøya, som eies av Andøya Space Center (ASC), forbereder seg systematisk for å kunne tilby operativ kapasitet innen havovervåkning, også utenfor Norge og Norden.

Dette er en modell større drone som har blitt testet på Andøya. Nå mener Andøya Space Center at markedet for store droner har modnet seg, og ser muligheter også utenfor Norge og Norden. 

De største dronene dyrere enn bemannede fly.

Andøya Space Center
Pluss

Bruken av store droner til sivil havovervåkning begynner å komme i gang på global basis. Det omfatter blant annet oljevernberedskap, fiskeri-inspeksjon, smugling og miljøovervåking.