Stiller spørsmål ved kommunens ansvar for opprydding i Blokken

Christoffer Ellingsen og Rødt Sortland stiller et grunngitt spørsmål til formannskapet i Sortland angående ansvar for opprydding av industriavfall og søppel i Blokken.

Deler av Rødt Sortland. Fra venstre: Christoffer Ellingsen, Johnny Torgersen, Susanne V. Hansen og Kamilla Fossem.  Foto: Arkivfoto

Pluss

– Rødt har fått flere henvendelser med spørsmål om politikerne i Sortland er klar over situasjonen i bygda Blokken når det gjelder industriavfall, særlig fra nedlagt oppdrettsanlegg, og søppel av ulike slag i havna. Med sjølsyn kan alle i dag se noe av situasjonen fra bilvinduet, skriver Ellingsen.