Ingen barnehageavklaring i formannskapet

Formannskapet i Andøy ga mandag ingen avklaring på skjebnen til Åse barnehage og gatelysene i mange bygder. – Senterpartiet har flertall alene og burde lagt frem sine forslag slik at vi kan ta stilling til dem, sa Kjell-Are Johansen (Ap).

AVVIKSRAPPORTERING: Aps Kjell-Are Johansen fikk flertall for sitt forslag om at at rådmannen må levere en avviksrapport om kommunens økonomi tidligere enn det rådmannen ønsket seg.  Foto: Tord Viken

Pluss

Formannskapet behandlet en budsjettregulering på rundt 6,9 millioner kroner. To av innsparingstiltakene rådmannen foreslår er å legge ned Åse barnehage fra høsten og slukke en rekke gatelys rundt om i Andøy.