Har fått utsettelse på oppgraderinger:

Koronautsettelse for sprinkleranlegget

Riarhaugen bosenter skulle egentlig fått nytt sprinkleranlegg, men dette er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Det bekrefter daglig leder i Hadsel Eiendom KF, Vegard Melchiorsen.

Mangler: Riarhaugen bosenter på Melbu skulle fått flere oppgraderinger, som grunnet koronasituasjonen utsettes. Foto: Per E. Knudsen 

Pluss

I korrespondanse med Husbanken, som utbetaler tilskudd til kommunale prosjekter, ber Hadsel Eiendom KF om utvidet frist for ferdigstillelse av flere prosjekter. Opprinnelig skulle de kommunale utbedringsprosjektene vært ferdige, og dokumentasjon sendt inn til Husbanken i løpet av sommeren. Nå ber kommunen om mer tid, noe Husbanken sier ja til.