Vedtak setter stopper for utvidelsesplaner i Kringelen

Gunnar Hegstad, konsernsjef i Bulldozer Maskinlag AS, sier at Kommunal- og moderniseringsdepartementets endelige avgjørelse om arealplanen for Kringelen, er beklagelig.

Masseuttaket i Kringelen utenfor Sortland.   Foto: Arkiv/Sanna Drogset Børstad

Pluss

Som VOL omtalte forrige uke, har kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Sortland kommune, men med noen endringer. For området Kringelen utenfor Sortland betyr dette at kun areal som tilsvarer eksisterende masseuttak avsettes til dette i kommuneplanen. Departementet besluttet også at etterbruken av masseuttaket settes til Landbruk-, natur- og friluftsområde og rein (LNFR), og ikke til boligbygging.