Går for Skagen - med utbedring av veien fra Fiskebøl til Svolvær som premiss

– Skagenalternativet har et nedslagsfelt på 50 prosent flere innbyggere enn det nåværende Leknes-alternativet, og det er kun Skagen som kan realiseres uten store konflikter. Dette bidrar til rask realisering etter vedtak.

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune ønsker at bro mellom Bø og Hadsel skal løftes frem som prosjekt. – Det blir kamp om flyplassene i fremtiden, konstaterer han.  Foto: Tone M. Sørensen

– Jeg tror det er store muligheter for Skagen. Det blir kamp om flyplassene i fremtiden

Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø
Pluss

Det skriver Vesterålen regionråd i sin høringsuttalelse til Nordland fylkeskommune etter dagens møte i Arbeidsutvalget (AU).