Gikk for kommunedirektørens bistandspakker til næringslivet

Driftsutvalget i Sortland vedtok onsdag å gå for kommunedirektørens innstilling om å sette av penger til blant annet bistandspakker for næringslivet som sliter på grunn av koronaviruset.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland, innledet saken med å si at næringslivet i Sortland er hardt rammet av koronakrisen. Tall viser at over halvparten av arbeidsstokken i overnattings- og serveringsbransjen er permitterte, 43 prosent av arbeidsstokken innenfor personlig tjenesteyting er permitterte, samt rundt 20 prosent innenfor næringene varehandel og informasjon og kommunikasjon.