– Ikke uventet

– Det er ikke uventet at Hålogalandsveien og E10 Lofoten vil gå foran en tunnel under Hadselfjorden, så jeg synes i grunnen at det er gode signaler fra Veivesenet, og vi må bare holde tunnelen aktuell.

Hadselfjordtunnelen: Varaordfører i Hadsel, Lena Arntzen, mener at tunnel under Hadselfjorden står for tur når Hålogalandsveien og E10 i Lofoten står ferdig, og oppfordrer politikerene i Vesterålen til å holde saken varm.  Foto: Privat

Pluss

Det sier varaordfører Lena Arntzen (H) i Hadsel kommune i en kommentar til at Statens vegvesen har levert sin endelige konseptvalgutredning (KVU) for Hadselfjorden til Samferdselsdepartementet.