– Må først se på nytten av tunnel

– Det vi nå må vurdere er hvilken nytte tunnel under Hadselfjorden vil få. For en stor del av Vesterålen og Lofoten er det ikke sikkert at tunnel vil gi vesentlig kortere reisetid fra Sortland til Svolvær.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) vil se nærmere på nytten av tunnel under Hadselfjorden.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Pluss

Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland Fylkeskommune i en kommentar til at Statens vegvesen anbefaler at Hålogalandsveien og E10 i Lofoten må bygges ferdig før det blir snakk om tunnel under Hadselfjorden.