Disse skal dømme lovbrytere

Bø kommunestyre valgte i dag nye meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer.

Tor Andersen er en av dem som kan bli innkalt som meddommer til Vesterålen tingrett.  Foto: Arkivfoto/Tone M. Sørensen

Pluss

Følgende personer ble valgt som meddommere til Vesterålen Tingrett for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024: