Tingretten har innstilt bobehandlingen i to selskap og åpnet konkurs i et annet

Vesterålen tingrett har i april innstilt bobehandlingen i to vesterålsselskap og åpnet konkurs i boet til et annet.
Pluss

Dette viser en oversikt fra Brønnøysundregistrene.