Igang med gang- og sykkelvei på Dverberg

Arealplanlegger Emil Iversen er godt igang med planarbeidet for gang- og sykkelvei/fortau i Kongshaugveien mellom Thon Hotel og Andenes skole.

reguleringsplaner: Emil Iversen er arealplanlegger og skal sørge for progresjonen i arbeidet med å lage reguleringsplaner for gang- og sykkelveier som Andøy kommune har fått NFTU-midler til. arkivfoto: Emil Iversen 

Pluss

I fjor fikk ikke Andøy kommune utløst trafikksikkerhetsmidlene fra Nordland fylkestrafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på 200.000 kroner til fortau til Andenes skole. Årsaken var manglende kapasitet på teknisk avdeling. Derfor opplyste teknisk sjef Arne Blix til Andøyposten i oktober i fjor at de kom til å søke utsettelse i et år, og legge ut reguleringsplanarbeidet på anbud. Slik ble det ikke. Iversen opplyser at han er i full gang med planarbeidet.