Øksnes kommune satser på heltidskultur

Deltidsproblematikk er en kjent utfordring for kommunene, og da spesielt innen pleie- og omsorgssektoren. Nå ønsker Øksnes kommune å vedta lokale retningslinjer for heltidskultur.

Illustrasjonsbilde helse- og omsorg.  Foto: Kjell Rune Henriksen

Pluss

Øksnes kommune var i perioden 2015/16 med i KS` prosjekt «Heltid i Nord», der kommuner i fellesskap fikk faglig påfyll og jobbet sammen om utvikling av heltidskultur i kommunene.