Tilsynet med Hadsel kommune:

Fagforeningene vil gi eget svar til Arbeidstilsynet

Hovedverneombudet, vernetjenesten, Fagforbundet og NITO i Hadsel har varslet Arbeidstilsynet om at de vil gi et eget svar på tilsynet som Arbeidstilsynet gjennomførte ved tre avdelinger innen teknisk sektor i kommunen.

Arbeidstilsynet har vært på tilsyn hos Hadsel kommune. Nå vil de ansatte gi sitt eget svar, gjennom vernetjenesten i kommunen og fagforeningene som organiserer de ansatte i avdelingene.  Foto: PEDERSEN HARALD

Pluss

Hadsel kommune hadde frist til 24. april med å gi sitt svar på Arbeidstilsynets pålegg knyttet til tilsynet med det psykososiale arbeidsmiljøet i kommunen. Uttalelsen fra Hadsel kommune ble levert ved fristens utløp.