Ordfører Hugo Bongard Jacobsen:

– Hålogalandsveien: Synd at sidearmene ikke er med

– Det er ingen tvil om at at det har vært bred støtte til Hålogalandsveien, og det er naturlig. Det kanskje mest beklagelige er at tre veiarmer langs Hålogalandsveien ikke er med videre.
Pluss

Det sier ordfører Hugo Bongard Jacobsen (Ap) i Lødingen kommune i forbindelse med at Statens vegvesen har levert sine råd til Samferdselsdepartementet om konseptvalgutredningen for kryssing av Hadselfjorden.

Han sier det er beklagelig at tre sidearmer av Hålogalandsveien ikke er med, og det gjelder blant annet veistrekningen mellom LOFAST-krysset og Sortland.

– Denne strekningen har vært spilt inn, men er ikke med i innspillet fra Nye Veier. Samtidig er det slik at Hålogalandsveien har hatt desidert størst støtte i regionen. Alle kommunene ønsker den veien først. I neste runde kan Hadselfjorden eventuelt komme opp for fullt. At Bø kommune ønsker bru til Hadsel, er også spennende, men dette kommer ikke på bekostning av Hadselfjordtunnelen, sier han.

– For Lødingen sin del er jeg veldig fornøyd med at Hålogalandsveien kommer. Vi får lengre vei til hovedfartsåra, og må kjøre til Kanstadbotn eller Fiskfjorden for å komme videre. Samtidig er det en formidabel god satsing at veien mellom Lødingen og hovedveien er med i den kommende utbyggingen av veinettet.

Han mener at Hålogalandsveien vil knytte regionene tettere sammen. Totalt blir prosjektet veldig bra, og for næringslivet vil satsingen gi veldig gode virkninger. Han er mer bekymret for nord-sør-trafikken på fergeforbindelsen Lødingen-Bognes.