Hadsel har svart Arbeidstilsynet:

– Ingen grove brudd på lovgivningen

Hadsel mener at det etter Arbeidstilsynets undersøkelser av arbeidsmiljøet i kommunen, ikke har kommet fram noen grove brudd på arbeidsmiljøloven (AML) og bestemmelsene om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel kommune har gjennom sin personalrådgiver besvart Arbeidstilsynet etter en bekymringsmelding og tilsyn knyttet til arbeidsmiljøet på rådhuset. 

Pluss

Det går fram av Hadsel kommunes svar til Arbeidstilsynet, som tidligere i år gjennomførte tilsyn ved tre avdelinger innen teknisk sektor.