Må bygge om

Nav Øksnes tilfredsstiller ikke krav til sikkerhet

Det er behov for en ombygging og oppgradering av Nav sine lokaler i Øksnes for å tilfredsstille krav til sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte.

Nav-kontoret i Øksnes. 

Pluss

Lokalene i Helsesenteret som Nav benytter tilfredsstiller ikke dagens krav til denne type lokaler, og det er derfor et behov for å oppgradere og bygge om lokalene. Utfordringene består i hovedsak av at: