Andøya blir «krigsskueplass» for ny militær missilteknologi

Neste år blir Andøya «krigsskueplass» for testing av det nye militære missilet THOR-ER. Andøyas militære betydning får dermed en ny dimensjon.

Slik ser det nye militære missilet ut; THOR-ER. Missilet bruker såkalt ramjet-teknologi og er planlagt testet på Andøya neste år.  Foto: FFI

Pluss

USAs forsvarsdepartement, Pentagon, kunngjorde nylig at de skal samarbeide med norske Nammo og Forsvarets forskningsinstitutt. Sammen skal de utvikle en ny generasjon langtrekkende presisjonsvåpen med bruk av ramjet-teknologi. Raketter med denne teknologien er tidligere prøveskutt fra Andøya rakettskytefelt, som tilhører Andøya Space Center.