Regjeringen går bort grunnrente:

Hadsel kommune og staten kunne fått 400 millioner kroner i skatt fra Nordlaks

Hadsel kommune og staten kunne fått 400 millioner kroner i skatt fra Nordlaks hvis regjeringen hadde gått for grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

Laksegrunder Inge Berg i Hadsel kan smile fra øre til øre – hele veien til banken – etter at regjeringen i statsråd tirsdag besluttet å innføre produksjonsavgift i stedet for grunnrente i oppdrettsnæringen. 

Litt grovt regnet ville skatten ligget på rundt 400 millioner kroner.

Karen Helene Ulltveit-Moe, utvalgsleder og professor
Pluss

Høsten 2018 oppnevnte regjeringen et eget utvalg som skulle vurdere skattleggingen av havbruk. I begynnelsen av november i fjor kom utvalget med en innstilling som foreslo grunnrente som skattemodell for oppdrettsnæringen. Det er en ordning vannkraftproduksjonen har hatt i årtier og som kraftkommuner og staten har hovet inn store summer på i skatt.