Har sagt opp stillingen som kulturskolerektor i Bø

I fjor høst tok daværende kulturskolerektor i Bø kommune, Julie Willumsen, permisjon fra jobben da hun og familien flyttet sørpå. Nå har Willumsen sagt opp stillingen.

Julie Willumsen. 

Pluss

Therese Sjaastad gikk inn som stedfortreder som kulturskolerektor i forbindelse med permisjonen.