Hun en av fire søkere til rektorstillingen ved Sortland ungdomsskole

Fire personer har søkt på stillingen som rektor ved Sortland ungdomsskole.

Rektor Ved Holand skole, Linda Høyer Madsen, har søkt stillingen som rektor ved Sortland ungdomsskole.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Søkerlista etter andre gangs utlysning for rektorstilling ved Sortland ungdomsskole er klar. Total fire søkere har søkt.