Slik vil Vesterålen turlag oppgradere Turslagsstua for fem millioner kroner

Turlagsstua til Vesterålen turlag blir hyppig brukt, men ofte av de samme personene. Nå ønsker turlaget å utvide kapasiteten og skape en lavterskelarena slik at hytta blir mer enn en tradisjonell turlagshytte for medlemmer. Det betyr flere oppgraderinger.
Pluss

Turlagsstua, som tidligere tilhørte Røde Kors, har vært gjennom flere runder med rehabilitering siden Vesterålen turlag overtok den i 2016. Nå ønsker turlaget å oppgradere hytta og området rundt, slik at standarden blir enda bedre. Intensjonen med prosjektet er å skape en såkalt lavterskelarena og en møteplass i Sortlandsmarka.