Etterbruk av Andøya flystasjon:

– Har mistet kunder på grunn av treghet i Forsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har gang på gang hevdet at det skal legges til rette for sivil bruk av arealene ved Andøya flystasjon. Forsvaret legger likevel kjepper i hjulene for nye arbeidsplasser i Andøy.

VANSEKLIG: – Vi har mistet kunder på grunn av at det er vanskelig å få klarering fra Forsvaret, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center.  Foto: Arkivfoto: Jørn Aune

Pluss

– Regjeringen har tidligere presisert at det skal legges til rette for etterbruk av fasiliteter på Andøya gjennom en samhandlingsavtale som gir gode muligheter for både sivile aktører og eventuelt mottak av allierte styrker, og at det kan bli aktuelt å trene og øve på alliert mottak. Det gjelder både Andøya og Bodø. Og vi har vært tydelige på at denne avklaringen skal komme tidlig, slik at det skapes forutsigbarhet for den sivile omstillingen på begge flyplassene, skriver Bakke-Jensen i et innlegg hos Nordnorsk debatt 18. oktober i fjor.