Disse har søkt kulturmidler i Øksnes

Øksnes kommune skal fordele en pott med kulturmidler til frivillige lag og foreninger. Her er en oversikt over hvem som har søkt.

Øksnes Trommedamer er en av søkerne til kulturmidler fra Øksnes kommune (bilde fra 17. mai 2019).  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Oversikt over søkere, søknadsbeløp og formål: