Eierne har lånt bedriften 26 millioner kroner for å holde den i gang. Men nå vil de selge eiendommer for å få balanse

SMV Hydraulic fikk nok et underskuddsår i fjor, og egenkapitalen er negativ. Eierne av selskapet holder hjulene i gang ved å låne penger til bedriften.

Som bildet viser, jobbes det i disse dager for å rehabilitere fasaden til SVM Hydraulic sine fabrikklokaler.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Høsten 2018 overtok Kolberg Caspary Lautom aksjemajoriteten i SMV Hydraulic på Børøya. Regnskapsåret 2018 ble forferdelig. SMV rapporterte om et driftsunderskudd på 10,6 millioner kroner. 2019 ble bedre, men fortsatt blør selskapet. Driften ga et underskudd på 5,7 millioner kroner. SMV har samlet rapportert et negativt resultat før skatt på 18,7 millioner kroner i 2018 og 2019.