Andenes Suitehotell trenger parkering:

Får frikjøpe parkeringsplasser

Formannskapet hadde en inngående diskusjon om frikjøp av parkeringsplasser i Andenes sentrum, da saken om Andenes Suitehotell sine behov kom opp.

Parkeringsplasser: Andenes Suitehotell frikjøper fire parkeringsplasser. Selv ønsker de plass ved Paviljongen, men rådmannen ønsker ikke å begrense allmennhetens parkeringsmuligheter. I stedet får gjestene til suitehotellet parkere der det er plass. Teknisk sjef Anders Blix viser til at det er plass til 7–8 biler sør ved Folkets Hus. Her ønsker de å doble kapasiteten. foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Andenes Suitehotell har et behov for ti parkeringsplasser når tiltaket er ferdig. I henhold til kommuneplanens arealdel for sentrumsformål er det krav om en parkeringsplass per 100 kvadratmeter og uteoppholdsareal på 25 kvadratmeter per boligenhet. Eier A. H. Event har tenkt å opparbeide seks parkeringsplasser på egen tomt, og søker derfor om frikjøp av fire plasser.