Oppdretter misfornøyd, klager avslag til Miljødirektoratet

Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner i Bø klager en avgjørelse fra Fylkesmannen i Nordland, basert på forurensning under et oppdrettsanlegg, til avgjørelse i Miljødirektoratet.

Lokaliteten Bonhammaren i Bø kommune forurenser så mye at mengden oppdrettslaks som produseres der må reduseres, mener Fylkesmannen i Nordland.  Foto: Webatlas

Pluss

Oppdretteren har et av sine anlegg liggende på Bonhammaren i Stavsundet i Bø kommune, nær grensa til nabokommunen Øksnes. Der ønsker oppdretteren å flytte anlegget til en bedre lokalitet i nærheten, cirka én kilometer mot sørøst.