Har søkt om å flytte elv i forbindelse med utbedring av vei

I forbindelse med utfylling og opparbeidelse av Vestmarka industriområde, og utbedring av nordre del av Markveien, har Sortland kommune søkt om å delvis flytte den 900 meter lange Lilleelva.

  Foto: Rune Kristian Ellingsen.

Pluss

– Det er Sortland kommunes hensikt å utbedre nordre del av Markveien neste år, og i den forbindelse vil Lilleelva bli lagt om – forutsatt at det ikke er andre forhold som tilsier at det ikke kan gjennomføres, sier prosjektleder Utbygging i Sortland kommune, Ken Inge Skivik.