Vesterålen tingrett:

Grovt underslag i lokal forening straffet med samfunnstjeneste

En person med økonomiansvar i ei forening i Hadsel kommune er dømt til 45 timer i samfunnsstraff for underslag.

Vesterålen Tingrett. 

Pluss

Kvinnen på cirka 40 år ble av Nordland politidistrikt siktet i november i fjor. Etter at Nordland statsadvokatembete sa seg enig i siktelsen, havnet saken i Vesterålen tingrett. Der godtok både den siktede kvinnen og rettens administrator, sorenskriver Hans Edvard Roll, at saken kunne gå som en tilståelsessak.