Rådmannen frykter retur til ROBEK

Senterpartiet, SV og Frp valgte å utsette budsjettreguleringen og en mulig nedleggelse av Åse barnehage. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen varsler mer dramatiske kutt og frykter at kommunen igjen havner på ROBEK-lista.

Åse barnehage 

Pluss

Rådmannen hadde foreslått en budsjettregulering på nær sju millioner kroner. Det meste av dette handler om utsatt betaling av gjeld, men forslaget innebærer også nedleggelse av Åse barnehage, reduksjon ved helsestasjonen og slukking av gatelys.